Vzpomínka na prof. Ing. Karla Stránského, DrSc.

08. ledna 2018 Nezařazené 0

Vážené kolegyně a kolegové!

Naše odborná komise ekonomická a řada z nás osobně, jsme odborně spolupracovali s prof. Ing. Karlem Stránským, DrSc. z VUT Brno. Karel byl členem vědecké rady FMMI VŠB-TU Ostrava a dlouholetým a aktivním členem České slévárenské společnosti. Zabýval se zejména metalurgií výroby odlitků, kontislitků a ingotů. Byl také velice vzdělaný v ekonomii a velice se orientoval ve filozofii. Jeho koníčkem bylo mimo jiné pátrání po dřívější těžbě zlatých, stříbrných a železných rud a minulostí starých hamrů v ČR. Zveřejnil řadu odborných publikací v českých a zahraničních časopisech. Sám vzpomínal, že když jich bylo 500, tak je přestal počítat.  Z řady jeho zájmů je třeba připomenout také psaní básní.

Prof. Stránský, vyjma odborné erudice, extrémní pracovitosti a spolupráci s řadou sléváren a oceláren, vynikal milou povahou a přátelským přístupem.

Včera (6. 1. 2018) v 11°°hodin jsme se s tímto vzácným člověkem, který se dožil 86 let, navždy rozloučili v chrámu sv. Jakuba v Brně. Kdo jsme Karla znali, připomeňme si jej.

Doc. Ing. Václav Kafka, CSc.


Vánoční přání

15. prosince 2017 Nezařazené 0

Vážené kolegyně a kolegové!

Přijměte srdečné poděkování za vaši přízeň a spolupráci s Odbornou komisí ekonomickou v odcházejícím roce 2017. Přicházející svátky vánoční prožijte v plné pohodě  a radosti. A v roce 2018, který přijde, nechť nás všechny provází pevné zdraví a budeme rádi, když nám zachováte přízeň a budete s námi  i nadále spolupracovat.

Za vedení OK ekonomické

doc. Ing. Václav Kafka, CSc.                                Hana Jelínková

předseda OK ekonomické                                   tajemnice OK ekonomické

vanoce


VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

24. prosince 2016 Nezařazené 0

 

vanoce

Vážení členové, spolupracovníci a příznivci OK ekonomické děkujeme vám za celoroční spolupráci. Přejeme všem pohodové vánoce a abychom  v roce 2017 společně pokračovali v řešení technicko-ekonomických problémů našich sléváren jak cestou PROJEKTŮ  tak i operativními opatřeními na našich zasedáních. A dále, aby rok 2017 nám všem přinesl pevné zdraví a spokojenost v našem osobním životě.

Doc. Ing. Václav Kafka, CSc., Miroslav Herzán, Ing. Veronika Pazderková, Ph.D., Ing. Petr Chytka, CSc., Hana Jelínková, Ing. Vojtěch Knirsch, Ing. Jan Kocián, Ing. Jan Šlajs


Mistopředsedkyně OK ekonomické a redaktorka jejích webových stránek www.okeko.cz se pomalu vrací mezi své kolegy.
Datum: 30.6.2016
Místo: valná hromada ČSS hotel ŽĎAS

25. srpna 2016 Nezařazené 2

Zleva:  Pavel Fila, Zuzana Pazderková, Tereza Pazderková, Veronika Pazderková, Jiří Pazderka, Hana Jelínková, Miroslav Herzán