Vzpomínka na prof. Ing. Karla Stránského, DrSc.

08. ledna 2018 Nezařazené 0

Vážené kolegyně a kolegové!

Naše odborná komise ekonomická a řada z nás osobně, jsme odborně spolupracovali s prof. Ing. Karlem Stránským, DrSc. z VUT Brno. Karel byl členem vědecké rady FMMI VŠB-TU Ostrava a dlouholetým a aktivním členem České slévárenské společnosti. Zabýval se zejména metalurgií výroby odlitků, kontislitků a ingotů. Byl také velice vzdělaný v ekonomii a velice se orientoval ve filozofii. Jeho koníčkem bylo mimo jiné pátrání po dřívější těžbě zlatých, stříbrných a železných rud a minulostí starých hamrů v ČR. Zveřejnil řadu odborných publikací v českých a zahraničních časopisech. Sám vzpomínal, že když jich bylo 500, tak je přestal počítat.  Z řady jeho zájmů je třeba připomenout také psaní básní.

Prof. Stránský, vyjma odborné erudice, extrémní pracovitosti a spolupráci s řadou sléváren a oceláren, vynikal milou povahou a přátelským přístupem.

Včera (6. 1. 2018) v 11°°hodin jsme se s tímto vzácným člověkem, který se dožil 86 let, navždy rozloučili v chrámu sv. Jakuba v Brně. Kdo jsme Karla znali, připomeňme si jej.

Doc. Ing. Václav Kafka, CSc.


Napsat komentář