02. ledna 2019 Nezařazené 0

Vážené kolegyně a kolegové!

Chceme vám velice poděkovat za práci, kterou jste pro ekonomiku sléváren v uplynulém roce 2018 udělali. Chceme vyslovit přesvědčení, že i v roce 2019 se plně věnujete hledání cest ke zvýšení ekonomické efektivnosti našich sléváren ať již činnosti v OK ekonomické, nebo přímo při řešení PROJEKTU XIX zaměřeného na nákladovost tekutého kovu a motivaci slévačů. A zejména v mravenčí a neúnavné denní práci v našich slévárnách na všech svých pozicích.

Dále přijměte upřímné přání, aby pro vás a vaši slévárnu byl rok přicházející úspěšný a vás osobně doprovázelo pevné zdraví.

Za OK ekonomickou doc. Ing. Václav Kafka, CSc.